Wikileaks El Asli -- بدنا نتعلم عربي يا سوسو

    بدنا نتعلم عربي يا سوسو

ما تزعل يا سوسو. هيدا نجيب واحد سئيل شو بدك فيه. يلا تعى نغني ونتعلم عربي

ألف با بوباية...قلم رصاص ومحاية...أنا بكتب على اللوح...وسوسو برد وراي
حرف الالف: إمي
حرف الباء: بيي
حرف التاء: بيي
حرف الثاء: بيي
ووليد طعماني محشاية

ألف با بوباية...قلم رصاص ومحاية...أنا بكتب على اللوح...وسوسو برد وراي
حرف الجيم: جنبلاط
حرف الحاء: حظي قراط
حرف الخاء: خراط عالبلاط
وشو هالحظ الصرماية

ألف با بوباية...قلم رصاص ومحاية...أنا بكتب على اللوح...وسوسو برد وراي
حرف الدال: دولارات
حرف الذال: ذولارات
حرف الراء: ربك يا وليد
حرف الزين: زحطولي بعيد
بس أنا بدي حكوماية

ألف با بوباية...قلم رصاص ومحاية...أنا بكتب على اللوح...وسوسو برد وراي
حرف السين: سوسو طار
حرف الشين: شاي وقمار
حرف الصاد: صوتي نحيب
حرف الضاد: ضاجعني نجيب
وما كان بدو توصاية

ألف با بوباية...قلم رصاص ومحاية...أنا بكتب على اللوح...وسوسو برد وراي
حرف الطاء: طب على وجي
حرف الظاء: ظلموني بحجة
حرف العين: عطيتن قجة
حرف الغين: غدّوها عجة
وعالرئاسة مش جايي

ألف با بوباية...قلم رصاص ومحاية...أنا بكتب على اللوح...وسوسو برد وراي
حرف الفاء: فرطوني
حرف القاف: قرطوني
حرف الكاف: كبتوني
حرف الام: لبطوني
حرف الميم: مسحوني
ويا ضيعان الترباية

ألف با بوباية...قلم رصاص ومحاية...أنا بكتب على اللوح...وسوسو برد وراي
حرف النون: (محضورة)
حرف الهاء: هبلونا
حرف الواو: وعدونا
حرف الياء: يعطونا
وما عطونا غير مقتاية

بطّل بدي العب معكن...أنا فايت نام على وجي طب...ومش تصبحوا على خير


كتابة: شادي ذبيان